Hizmet Alımı İhale Yöntemiyle Çalışan Personelimize İlişkin Önemli Duyuru

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı İhale Yöntemiyle Çalışan Personelimize Sürekli İşçi Kadrosunda İstihdam edilmesine ilişkin

ÖNEMLİ DUYURU

02.01.2018

24 Aralık 2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname"nin  (KHK) 127. maddesinde; 4 Aralık 2017 tarihi itibarıyla Üniversitemizde Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı İhalesi kapsamında  Alt İşveren İşçisi (Taşeron İşçisi) olarak çalışmakta olan işçilerimize Sürekli İşçi Statüsünde  istihdam edilme hakkı verilmiştir. 

Sürekli işçi kadrolarına geçirilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi, uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi ve kurumlar arasında uygulama birliğinin sağlanması amacıyla  01.01.2018 tarihli ve 30288 Sayılı Resmi Gazete’de Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 Ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslar belirlenmiştir.

Sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmek isteyen personelimizin söz konusu KHK ve İlgili Usul Esaslar uyarınca başvurular 02.01.2018 - 11.01.2018 tarihler arasında istenilen belgeler hazırlanarak Bartın Üniversitesi Rektörlüğü, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına teslim etmeleri  gerekmektedir.

İlgili personelimize önemle duyurulur.

Usul ve Esaslar

http://www.hitit.edu.tr/UserFiles/Uzanti/docx.png

Örnek -1

http://www.hitit.edu.tr/UserFiles/Uzanti/docx.png

Ek-1  Temizlik , Şoför , Kaloriferci Başvuru formu

http://www.hitit.edu.tr/UserFiles/Uzanti/docx.png

Örnek -2

http://www.hitit.edu.tr/UserFiles/Uzanti/docx.png

Ek-2  Özel Güvenlik Başvuru formu

http://www.hitit.edu.tr/UserFiles/Uzanti/docx.png

Örnek -3

http://www.hitit.edu.tr/UserFiles/Uzanti/docx.png

Güvenlik Soruş. Ve Arşiv Araş. Formu

http://www.hitit.edu.tr/UserFiles/Uzanti/docx.png

Örnek -4  Sulh Sözleşmesi

Bartın Üniversitesi Merkez/BARTIN, 74100 Tel:+90378 501 10 00-01-02-03-22-33 Belge Geçer: +90 378 223 50 42 E-posta: info@bartin.edu.tr Kep Adresi: bartinuniversitesi@hs01.kep.tr

Copyright 2017 Bartın Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı