2017-2018 Akademik Yılı Bahar Dönemi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Öğrenci Alımı Yazılı Bilim Sınavı Sonuçları

DOKTORA PROGRAMI


TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

 

Kesin kayıt için gerekli Belgeler

1.      Online Başvuru Formu (Aday öğrenci tarafından imzalı),

2.      Yüksek Lisans Başvuru Programına başvuranlar için Lisans, Doktora Programına başvuranlar için Lisans ve Tezli Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesinin aslı ve fotokopisi (E-Devlet Sistemi üzerinden alınan belgeler kabul edilmemektedir.),

3.      Yüksek Lisans Başvuru Programına başvuranlar için Lisans, Doktora Programına başvuranlar için Lisans ve Yüksek Lisans Not Durum Belgesinin (Transkript) aslı ve fotokopisi,

4.      ALES sonuç belgesi (Son 5 yıl içinde alınan puanlar geçerlidir),

5.      YDS, YÖKDİL veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen benzer sınavların sonuç belgesi (Tezli yüksek lisansta dil puanı düşük olsa bile dikkate alınır.), (Doktora programı için yabancı dil sınavından son 5 yıl içerisinde alınan puanlar geçerlidir.)

6.      YÖK tarafından geçerliliği tanınan kurumların düzenlediği Türkçe kurslarından herhangi birini başardıklarına dair belge (Yabancı uyruklular için),

7.      Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı veya Kimlik Kartı) fotokopisinin Enstitüce onaylı örneği,

8.      2 adet vesikalık fotoğraf (4,5x6 cm. son altı ay içinde çekilmiş),

9.      Erkek öğrencilerin askerlik sevk tehirleri yapılmak üzere Askerlik Durum Belgesinin aslı (son üç ayda alınmış olmalı),

10.   Başvuru bilgilerinin yanlış beyan edilmesi halinde öğrenciler sınavı kazanmış olsalar bile kesin kayıt hakkından yararlanamayacaklardır.

11.   Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, 02-08 Ocak 2018 tarihleri arasında kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

12.   Daha fazla bilgi edinmek için aşağıda belirtilen telefonlar aranabilir

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Telefon:

Telefon:  0378 501 10 00 -Dahili 2305-2306- 1289  

Bartın Üniversitesi Merkez/BARTIN, 74100 Tel:+90378 501 10 00-01-02-03-22-33 Belge Geçer: +90 378 223 50 42 E-posta: info@bartin.edu.tr Kep Adresi: bartinuniversitesi@hs01.kep.tr

Copyright 2017 Bartın Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı