Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Proje Çağrılarına Davet

   Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN), ülkemiz bor kaynaklarından milli ekonomiye sağlanacak katkıyı artırmak amacıyla; bora dayalı rekabet avantajı oluşturan teknolojik çözümler üreterek teknolojik uygulama alanlarında kullanımını yaygınlaştıracak yeni bor ürünleri geliştirilmesi, mevcut bor ürünlerine yeni kullanım alanları bulunması, yüksek katma değerli borlu ürünlerin elde edilmesi, ülkemizde bora dayalı sektörün geliştirilmesi, yeni üretim alanlarının oluşturulması ve borun yurtiçi tüketim değerlerinin daha yüksek seviyelere çıkarılması çalışmalarına odaklanmıştır.

    Bu doğrultuda, Enstitümüz web sitesinden (www.boren.gov.tr) 12 Mart 2018 tarihinde ilana çıkılan ve detaylarını verdiğimiz PÇ.2018/1 kodlu ve “Borlu Malzemeler ve Bor Kimyasallarının Geliştirilmesi” başlıklı proje çağrımız kapsamında hazırlanacak proje önerileriyle 15 Mayıs 2018 tarihine kadar BOREN’e başvuru yapılabilecektir.

Bartın Üniversitesi Merkez/BARTIN, 74100 Tel:+90378 501 10 00-01-02-03-22-33 Belge Geçer: +90 378 223 50 42 E-posta: info@bartin.edu.tr Kep Adresi: bartinuniversitesi@hs01.kep.tr

Copyright 2017 Bartın Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı