Rektör Yardımcıları


 

Prof. Dr. Sedat YAZICI

Rektör Yardımcısı

syazici@bartin.edu.tr

90 378 501 1000 2021

Akademik CVProf. Dr. Selman KARAYILMAZLAR

Rektör Yardımcısı

selman@bartin.edu.tr

90 378 223 5100

Akademik CV

 ENSTİTÜLER VE ORTAK DERSLER

1-Eğitim Bilimleri Enstitüsü

2-Fen Bilimleri Enstitüsü

3-Sosyal Bilimler Enstitüsü 

4-Rektörlüğe bağlı Bölüm Başkanlıkları

 

FAKÜLTE VE YÜKSEKOKULLAR

 1-Edebiyat Fakültesi

 2-Eğitim Fakültesi

 3-Fen Fakültesi

 4-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 5-İslami İlimler Fakültesi

 6-Mühendislik Fakültesi

 7-Orman Fakültesi

 

DAİRE BAŞKANLIKLARI

1-Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

2-Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

3-Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

4-Kütüphane ve Dok. Daire Başkanlığı

 

 DAİRE BAŞKANLIKLARI

 1- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

 2- Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

 3- İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

 4- Personel Daire Başkanlığı (Atama, Görevlendirme, Yurtdışı İzin ve Disiplin İşlemleri Hariç)

 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ

1-Bartın ve Yöresi Tarih Kültür Araştırma Uygulama ve Araştırma Merkezi

2- Spor Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

3- Okul Öncesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

4-Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

5-Dil Eğitim-Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi

6-Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ

1- Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi

2- Orman Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi

3- Yenilenebilir Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi

4- Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi

 

 

KOORDİNATÖRLÜKLER

1-Kalite Koordinatörlüğü

2-ÖYP Kurum Koordinatörlüğü

3-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü

4-Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü (Alt Koordinatörlükler Dahil)

 

KOORDİNATÖRLÜKLER

1- Proje ve Teknoloji Ofisi Genel Koordinatörlüğü (Alt Koordinatörlükler Dahil)

2- İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü

 

KURULLAR, KOMİSYONLAR VE DİĞER BİRİMLER

1-Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu

2-Stratejik Planlama Kurulu Başkanlığı

3-Stratejik Planlama Yönlendirme Kurulu

4-Eğitim Komisyonu Başkanlığı

5-Yayın Komisyonu Başkanlığı

6-Kalite Komisyonu Başkanlığı

7-İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Başkanlığı

8-Kantin-Yemekhane Kontrol ve Denetleme Komisyonu Başkanlığı

KURULLAR, KOMİSYONLAR VE DİĞER BİRİMLER

1-Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

2-Hukuk Müşavirliği

3-Konut Tahsis Komisyonu

4-Öğrenci Konsey Başkanlığı

5-Öğrenci Kulüpleri Komisyonu

6-Profesör ve Doçent Kadrolarına Başvuru Değerlendirme Komisyonu Başkanlığı

7-Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu Başkanlığı

Bartın Üniversitesi Merkez/BARTIN, 74100 Tel:+90378 501 10 00-01-02-03-22-33 Belge Geçer: +90 378 223 50 42 E-posta: info@bartin.edu.tr Kep Adresi: bartinuniversitesi@hs01.kep.tr

Copyright 2017 Bartın Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı