Kurullar ve Komisyonlar

KALİTE KOMİSYONU

Prof. Dr. Orhan UZUN

Rektör

Başkan

Prof. Dr. Selman KARAYILMAZLAR

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan V.

Üye

Prof. Dr. Çetin SEMERCİ

Eğitim Fakültesi Dekan V.

Üye

Prof. Dr. Ahmet KARADAĞ

Fen Fakültesi Dekan V.

Üye

Prof. Dr. Hacı İbrahim DELİCEProf. Dr. Azize TOPER KAYGIN

Edebiyat Fakültesi Dekan V.İslami İlimler Fakültesi Dekan V.

ÜyeÜyeProf. Dr. Ahmet KARADAĞMühendislik Fakültesi Dekan V.ÜyeProf. Dr. Selman KARAYILMAZLAROrman Fakültesi Dekan V.ÜyeProf. Dr. Çetin SEMERCİEğitim Bilimleri Enstitüsü MüdürüÜyeDoç. Dr. Hatice Selma ÇELİKYAYFen Bilimleri Enstitüsü MüdürüÜyeYrd. Doç. Dr. M. Said CEYHAN Sosyal Bilimler Enstitüsü MüdürüÜyeDoç. Dr. Taner BOZKUŞBeden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu MüdürüÜyeDoç. Dr. İbrahim TÜMENSağlık Hizmetleri  Meslek Yüksekokulu MüdürüÜyeYrd. Doç. Dr. Kıvanç BAKIRMeslek Yüksekokulu MüdürüÜyeErturan ASİLOĞULLARIGenel SekreterÜyeAli BULAMAÇCIStrateji Geliştirme Daire BaşkanıÜyeOsman Kağan KAYHANÖğrenci Konseyi BaşkanıÜye

 

EĞİTİM KOMİSYONU

Prof. Dr. Sedat YAZICI

Başkan

Doç. Dr. H. Selma ÇELİKYAY

Üye

Doç. Dr. Bülent KAYGIN

Üye

Yrd. Doç. Dr. Yılmaz TOP

Üye

Yrd. Doç. Dr. Yavuz ERDEN

 

Yrd. Doç. Dr. Beyza ÖZTURANLI

Üye

 

Üye

 

Yrd. Doç. Dr. Mehmet ALTUNMERAL

 

Üye

 

Yrd. Doç. Dr. Abid USTAOĞLU

 

Üye

 

Yrd. Doç. Dr. Murat KUL

 

Üye

 

Yrd. Doç. Dr. Burcu DUMAN

 

Üye

 

Yrd. Doç. Dr. Yaşar ÖZ

 

Üye

 

Öğr. Gör. Dr. Emine GENÇ

 

Üye

 

Öğr. Gör. Birgül ALTUĞ

 

Üye

 

Öğr. Gör. Kadri AKÇALI

 

Üye


İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU

Prof. Dr. H. İbrahim Delice

Edebiyat Fakültesi Dekan V.

Üye

Prof. Dr. Çetin SEMERCİ

Eğitim Fakültesi Dekan V.

Üye

Prof. Dr. Ahmet KARADAĞ

Fen Fakültesi Dekan V.

Üye

Yrd. Doç. Dr. Ramazan ARSLAN

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yrd.

Üye

Yrd. Doç. Dr. Yunus ABDURAHİMOĞLU

İslami İlimler Fakültesi Dekan Yrd.

Üye

Yrd. Doç. Dr. Adnan SAĞLAM

Mühendislik Fakültesi Dekan Yrd.

Üye

Prof. Dr. Selman KARAYILMAZLAR

Orman Fakültesi Dekan V.

Üye

Doç. Dr. H. Selma ÇELİKYAY

Fen Bilimler Enstitüsü Müdürü

Üye

Yrd. Doç. Dr. Burcu DUMAN

Eğitim Bilimleri Ens. Müdür Yrd.

Üye

Yrd. Doç. Dr. M. Said CEYHAN

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

Üye

Doç. Dr. Taner BOZKUŞ

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü

Üye

Yrd. Doç. Dr. Kıvanç BAKIR

Meslek Yüksekokulu Müdürü

Üye

Doç. Dr. İbrahim TÜMEN

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü

Üye

Erturan ASİLOĞULLARI

Genel Sekreter

Üye

Ali BULAMAÇCI

Strateji Geliştirme Daire Başkanı

Üye

Mehmet Ali KALELİ

Personel Daire Başkanı

Üye

Yusuf TÜRKAY

Öğrenci İşleri Daire Başkanı

Üye

Halil İbrahim YILDIZ

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı

Üye

Hüseyin GÖL

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı

Üye

Feridun BADUR

Bilgi İşlem Daire Başkanı

Üye

Yavuz ÇOMARLI

İdari ve Mali İşler Daire Başkanı

Üye

Anıl ÇAM

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı

Üye

Adem GÜVEZ

Hukuk Müşavir V.

ÜyeYAYIN KOMİSYONU

Prof. Dr. Azize Toper KAYGIN

İslami İlimler Fakültesi Dekan V.

Başkan

Prof. Dr. Hacı İbrahim DELİCE

Edebiyat Fakültesi Dekan V.

Asil

Prof. Dr. Çetin SEMERCİ

Eğitim Fakültesi Dekan V.

Asil

Prof. Dr. Ali İhsan Demirel

FenFakültesi Dekan V.

Yedek Üye

Prof. Dr. Selman KARAYILMAZLAR

Orman Fakültesi Dekan V.

Yedek ÜyeKONUT TAHSİS KOMİSYONU

ASİL ÜYELER

 

Prof. Dr. Selman KARAYILMAZLAR

Yavuz ÇOMARLI

Öğretim Üyesi

İdari ve Mali İşler Daire Başkanı

Başkan

Üye

Yrd. Doç. Dr. Yafes YILDIZ

Eğitim-Bir-Sen Üniversite Temsilcisi

Üye

Mehmet KARA

İç Denetçi

Üye

Hüseyin GÖL

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı

Üye

 

YEDEK ÜYELER

 

Prif. Dr. Azize TOPER KAYGIN

Anıl ÇAM

Öğretim Üyesi

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı

Başkan

Üye

Yusuf TÜRKAY

Öğrenci İşleri Daire Başkanı

Üye

Mehmet Ali KALELİ

Personel Daire Başkanı

Üye

Halil İbrahim YILDIZ

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı

ÜyeBOLOGNA EŞGÜDÜM KOMİSYONU (BEK)

Prof. Dr. H. İbrahim Delice

Edebiyat Fakültesi Dekan V.

Üye

Prof. Dr. Çetin SEMERCİ

Eğitim Fakültesi Dekan V.

Üye

Prof. Dr. Ahmet KARADAĞ

Fen Fakültesi Dekan V.

Üye

Prof. Dr. Selman KARAYILMAZLAR

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan V.

Üye

Prof. Dr. Azize TOPER KAYGIN

İslami İlimler Fakültesi Dekan V.

Üye

Prof. Dr. Ahmet KARADAĞ

Mühendislik Fakültesi Dekan V.

Üye

Prof. Dr. Selman KARAYILMAZLAR

Orman Fakültesi Dekan V.

Üye

Doç. Dr. H. Selma ÇELİKYAY

Fen Bilimler Enstitüsü Müdürü

Üye

Prof. Dr. Çetin SEMERCİ

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü

Üye

Yrd. Doç. Dr. M. Said CEYHAN

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

Üye

Doç. Dr. Taner BOZKUŞ

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü

Üye

Yrd. Doç. Dr. Kıvanç BAKIR

Meslek Yüksekokulu Müdürü

Üye

Doç. Dr. İbrahim TÜMEN

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü

Üye

Doç. Dr. Zafer KAYA

PTO Genel Koordinatörü

Üye

Doç. Dr. Deniz AYDEMİR

Mevlana ve Farabi Koordinatörü

Üye

Doç. Dr. Fatma ÜNAL

Bologna Koordinatörü

Üye

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin KAYGIN

BÜNSEM Müdürü

Üye

Yrd. Doç. Dr. İbrahim YILDIRIM

UZEM Müdürü

Üye

Yrd. Doç. Dr. Sinem TARHAN

Engelli Ö.B. Koordinatörü

Üye

Yrd. Doç. Dr. Emrullah YILMAZ

Yabancı Diller Böl. Başkanı

Üye

Erturan ASİLOĞULLARI

Genel Sekreter

Üye

Yusuf TÜRKAY

Öğrenci İşleri Daire Başkanı

Üye

Halil İbrahim YILDIZ

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı

Üye

Feridun BADUR

Bilgi İşlem Daire Başkanı

Üye

Uzm. Burçin KEF

ERASMUS Koordinatör V.

Üye

Osman Kağan KAYHAN

Öğrenci Konseyi Temsilcisi

Üye

 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ KURULU

Prof. Dr. Nedim SARAÇOĞLU

Başkan

Prof. Dr. Selman KARAYILMAZLAR

Üye

Prof. Dr. H. İbrahim DELİCE

Üye

Prof. Dr. Azize TOPER KAYGIN

Üye

Prof. Dr. Mehmet SABAZ

Üye

Prof. Dr. Çetin SEMERCİ

 Üye

Prof. Dr. Metin SABAN  

ÜyeKANTİN VE YEMEKHANE DENETLEME KOMİSYONU

Ekrem Kayış

Başkan

Vildan Başbuğ

Üye

Yrd. Doç. Dr. Yafes Yıldız

Üye

Mehtap Zaman

Üye

Elif Akça

Üye

 

ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNETİM KURULU

Yrd. Doç. Dr. Sinem TARHAN

Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

Koordinatör

Doç. Dr. Fatma ÜNAL

Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

Üye

Yrd. Doç. Dr. M. Said CEYHAN

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

Üye

Yrd. Doç. Dr. Hande KÜÇÜKÖNDER

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

Üye

Yrd. Doç. Dr. İ. Fatih CEYHAN

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

Üye

Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÖZTEL

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

Üye

Yrd. Doç. Dr. Hande UYAR

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

Üye

Yrd. Doç. Dr. Yusuf BİLGİN

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

Üye

Yrd. Doç. Dr. Ermedin TOTİÇ

Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi

Üye

Yrd. Doç. Dr. E. Burak CEYHAN

Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi

Üye

Öğr. Gör. Meryem Esra ÖZTABAK

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Öğretim Elemanı

Üye

Öğr. Gör. Fatma SÖNMEZ ÇAKIR

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Elemanı

Üye

Öğr. Gör.  Neyze Fehmi DOLAR

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Elemanı

Üye

Arş. Gör. Eda ÇÜRÜKVELİOĞLU KÖKSAL

Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanı

Üye

Şef Hüseyin Şahin GÖZÜBÜYÜK

Mühendislik Fakültesi

Üye

Şef Refik ÜNVER

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Üye

Şef. Turgay DELİALİOĞLU

Personel Daire Başkanlığı

Üye

Psikolog Şenay ÇAKIR

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Üye

Kütüphaneci Hatice YILMAZ

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Üye

Tekniker Erkin SUCU

Mühendislik Fakültesi

Üye

Bilgisayar İşletmeni Uğur YAZICI

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

Üye

Memur Abdurrahman AĞTAŞ

Mühendislik Fakültesi

ÜyeBİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU

Prof. Dr. Selman KARAYILMAZLAR

Rektörlük

Başkan

Prof. Dr. Bülent KAYGIN

BAP Koordinatörü

Üye

Prof. Dr. Nuriye SEMERCİ

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Üye

Doç. Dr. Selma ÇELİKYAY

Fen Bilimler Enstitüsü 

Üye

Yrd. Doç .Dr. M. Said CEYHAN

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Üye

Prof. Dr. İsmet DAŞDEMİR

Orman Fakültesi 

Üye

Doç. Dr. Handan UCUN ÖZEL

Mühendislik Fakültesi 

Üye

Doç. Dr. Mustafa HİZMETLİ

Edebiyat Fakültesi 

Üye

Yrd. Doç. Dr. Beyza ÖZTURNALI

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

Üye

 

ÖĞRENCİ KULÜPLERİ KOMİSYONU

Erturan ASİLOĞULLARI

Genel Sekreter

Üye

Halil İbrahim YILDIZ

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı

Üye

Doç. Dr. Ayhan ATEŞOĞLU

Orman Fakültesi Öğretim Üyesi

Üye

Öğr. Gör. Gökhan EMİR

Orman Fakültesi Öğretim Elemanı

Üye2016-2018 DÖNEMİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETİM KURULU

Osman Kağan KAYHAN

Öğrenci Konseyi Başkanı

Seda TEMÜR 

Sayman

Oktay KARTAL  

Eğitim Sorumlusu

Ahmet ABALI  

Sağlık, Spor ve Kültür SorumlusuÖĞRENCİ KONSEYİ DENETİM KURULU

Esra KARAKAYA 

Başkan

Ülkü Burcu GİTTİ

Üye

Gülbahar ÖZTÜRK  

Üye

 

AKADEMİK TEŞVİK DÜZENLEME, DENETLEME ve İTİRAZ KOMİSYONU

Prof. Dr. Selman KARAYILMAZLAR

Başkan

Prof. Dr. Çetin SEMERCİ

Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme

Yrd. Doç. Dr. Dursun KISA

Fen Bilimleri ve Matematik

Yrd. Doç. Dr. Macit BALIK

Filoloji

Yrd. Doç. Dr. Süreyya GENÇ

Güzel Sanatlar

Doç. Dr. Asife ÜNAL

İlahiyat

Yrd. Doç. Dr. Abdullah Cahit KARAOĞLANLI

Mühendislik

Yrd. Doç. Dr. M. Said CEYHAN

Sosyal, Beşeri ve İdari Birimler

Yrd. Doç. Dr. Ali ÖZKAN

Spor Bilimleri

Yrd. Doç. Dr. Deniz AYDEMİR

Ziraat, Orman ve Su Ürünleri

 STRATEJİK PLAN YÖNLENDİRME KURULU

Prof. Dr. Orhan UZUN

Rektör

Başkan

Prof. Dr. H. İbrahim DELİCE

Edebiyat Fakültesi Dekan V.

Üye

Prof. Dr. Çetin SEMERCİ

Eğitim Fakültesi Dekan V.

Üye

Prof. Dr. Ahmet KARADAĞ

Fen Fakültesi Dekan V.

Üye

Yrd. Doç. Dr. Ramazan ARSLANYrd. Doç. Dr. Yunus ABDURAHİMOĞLU

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yrd.İslami İlimler Fakültesi Dekan Yrd.

ÜyeÜyeProf. Dr. Ahmet KARADAĞMühendislik Fakültesi Dekan V.ÜyeProf. Dr. Selman KARAYILMAZLAROrman Fakültesi Dekan V.ÜyeYrd. Doç. Dr. Burcu DUMANEğitim Bilimleri Enstitüsü Müdür Yrd.ÜyeDoç. Dr. Hatice Selma ÇELİKYAYFen Bilimleri Enstitüsü MüdürüÜyeYrd. Doç. Dr. M. Said CEYHAN Sosyal Bilimler Enstitüsü MüdürüÜyeDoç. Dr. Taner BOZKUŞBeden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu MüdürüÜyeDoç. Dr. İbrahim TÜMENSağlık Hizmetleri  Meslek Yüksekokulu MüdürüÜyeYrd. Doç. Dr. Kıvanç BAKIRMeslek Yüksekokulu MüdürüÜyeErturan ASİLOĞULLARIGenel SekreterÜyeAli BULAMAÇCIStrateji Geliştirme Daire BaşkanıÜyeYavuz ÇOMARLIİdari ve Mali İşler Daire BaşkanıÜye

 

Feridun BADUR

Bilgi İşlem Daire Başkanı

Üye

Mehmet Ali KALELİ

Personel Daire Başkanı

Üye

Yusuf TÜRKAY

Öğrenci İşleri Daire Başkanı

Üye

Halil İbrahim YILDIZ

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı

Üye

Hüseyin GÖLAnıl ÇAM

Kütüphane ve Dökümantasyon Daire BaşkanıYapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı

ÜyeÜyeAdem GÜVEZHukuk Müşavirliği V.Üye

 

Bartın Üniversitesi Merkez/BARTIN, 74100 Tel:+90378 501 10 00-01-02-03-22-33 Belge Geçer: +90 378 223 50 42 E-posta: info@bartin.edu.tr Kep Adresi: bartinuniversitesi@hs01.kep.tr

Copyright 2017 Bartın Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı