Yönetmelikler

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi: 09.11.2017 Sayısı: 30205

 

Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim Programlarına Dair Yönetmelik

 

Resmi Gazete Tarihi: 06.10.2016 Sayısı: 29849

 

Bartın Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 06.06.2013 Sayısı: 28669

 

Bartın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 09.11.2017 Sayısı: 30235

 

Bartın Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 24.11.2009 Sayısı: 27416

 

Bartın Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

Resmi Gazete Tarihi: 31.10.2016 Sayısı: 29874

 

Bartın Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 15.12.2010 Sayısı: 27786

 

Bartın Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 15.12.2010 Sayısı: 27786

 

Bartın Üniversitesi Bartın ve Yöresi Tarih-Kültür Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 31.03.2013 Sayısı: 28604

 

Bartın Üniversitesi Orman Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 06.06.2013 Sayısı: 28669

 

Bartın Üniversitesi Yenilenebilir Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 06.06.2013 Sayısı: 28669

 

Bartın Üniversitesi Spor Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

Resmi Gazete Tarihi: 09.02.2014 Sayısı: 28908

 

 

Bartın Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

Resmi Gazete Tarihi: 22.02.2014 Sayısı: 28921

 

 

Bartın Üniversitesi Dil Eğitim - Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

Resmi Gazete Tarihi: 10.03.2017 Sayısı: 30003

 


Bartın Üniversitesi Okul Öncesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

Resmi Gazete Tarihi: 12.02.2017 Sayısı: 29977

Bartın Üniversitesi Merkez/BARTIN, 74100 Tel:+90378 501 10 00-01-02-03-22-33 Belge Geçer: +90 378 223 50 42 E-posta: info@bartin.edu.tr Kep Adresi: bartinuniversitesi@hs01.kep.tr

Copyright 2017 Bartın Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı