Yönergeler

Öğrenci Kulüpleri Yönergesi
Bağıl Değerlendirme Sistemi Uygulama Yönergesi
Bologna Eşgüdüm Komisyonu Yönergesi
Çift Anadal Programı(ÇAP) Yönergesi
Bartın Üniversitesi Yüzde Ona Giren Öğrencilerin Tespit Edilmesine Dair Esaslar
Admission And Enrollment Guideline For International Students At Bartın University
Orman Fakültesi Staj Yönergesi
Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi
Mühendislik Staj Yönergesi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi
Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi
Kamu Konutları Tahsisine İlişkin Yönerge
Kütüphane Hizmetleri Yönergesi
Bartın Üniversitesi Diploma, Diploma Eki ve Geçici Mezuniyet Belgelerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge
İmza Yetkileri ve Yazışmalar Yönergesi
Öğrenci Konseyi Yönergesi
Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği Uluslararası Öğrenci Kabul Sınavı Gelir ve Harcama Yönergesi
Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği Uluslararası Öğrenci Kabul Sınav Yönergesi
Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Sertifika Yönergesi
Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Yönergesi
Bilgisayar, Ağ ve Bilişim Kaynakları Kullanım Yönergesi
Proje ve Teknoloji Ofisi Çalışma İlke ve Esasları Yönergesi
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi
Anket Uygulama Yönergesi
Bartın Üniversitesi Önceki Öğrenmenin Tanınmasına İlişkin Yönerge
Bartın Üniversitesi Ödül Yönergesi
Bartın Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü Yönergesi
Bartın Üniversitesi Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Yönergesi
Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü Yönergesi
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Özel Yetenek Sınavları Yönergesi
Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Mesleki Uygulama Yönergesi
Bartın Üniversitesi ERASMUS Değişim Programı Yönergesi
Bartın Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü İngilizce Hazırlık Sınıfları Yönergesi
Bartın Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi
Bartın Üniversitesi Eğitim Komisyonu Yönergesi
Bartın Üniversitesi Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönergesi
Bartın Üniversitesi Yurtiçi ve Yurtdışı Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Yönergesi
Bartın Üniversitesi Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü Yönergesi
Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönergesi
Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi
Bartın Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kabul ve Kayıt Esasları Yönergesi
Bartın Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu Yönergesi

Bartın Üniversitesi Merkez/BARTIN, 74100 Tel:+90378 501 10 00-01-02-03-22-33 Belge Geçer: +90 378 223 50 42 E-posta: info@bartin.edu.tr Kep Adresi: bartinuniversitesi@hs01.kep.tr

Copyright 2017 Bartın Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı