Protokoller

Ortak Lisansüstü Program Açılmasına İlişkin Protokol
Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği Uluslararası Öğrenci Kabulü Sınavı Protokolü
Bartın Üniversitesi ile Karabük Üniversitesi Arasında Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalında Ortak Lisansüstü Program Açılmasına İlişkin Protokol
Bartın Üniversitesi ile Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Matematik Eğitimi Bilim Dalları Arasında Ortak Yüksek Lisans Programı Açılmasına İlişkin Protokol
Bartın Üniversitesi ve Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitimde İşbirliği Protokolü
Bartın Üni. ve Kastamonu Üni. Fen Biliml. Enstitüleri Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalları Peyzaj Mimarlığı Ortak Lisansüstü(Doktora) Programı Açılması ve Uygulanmasına İlişkin Protokol
Bartın Üniversitesi ile Bülent Ecevit Üniversitesi Arasında İşletme Ana Bilim Dalında Ortak Doktora Programı Açılmasına İlişkin Protokol
Bartın Üniversitesi ile Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüleri arasında Matematik Ana Bilim Dalında Ortak Lisansüstü (Yüksek Lisans) Program Açılmasına İlişkin Protokol
Bartın Üniversitesi ile Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüleri Arasında Moleküler Biyoloji Ve Genetik Anabilim Dalı ile Biyoloji Anabilim Dalında Ortak Lisansüstü(Yüksek Lisans) Program Açılmasına İişkin Protıkol
Bartın Üniversitesi İle Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalları Arasında Ortak Yüksek Lisans Programı Açılmasına İlişkin Protokol
Bartın Üniversitesi İle Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Arasında İşletme ve İktisat Anabilim Dallarında Ortak Yüksek Lisans Programı Açılmasına İlişkin Protokol
Bartın Üni. ve Kastamonu Üni. Fen Biliml. Enstitüleri Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalları Peyzaj Mimarlığı Ortak Lisansüstü(Yüksek Lisans) Programı Açılmasına İlişkin Protokol
Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü ile Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalları arasında Ortak Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans 1. ve 2. Öğretim Programlarının açılmasına ilişkin Protokol
Uluslararası Ortak Eğitim Öğretim Programı Tesisine İlişkin Protokol

Bartın Üniversitesi Merkez/BARTIN, 74100 Tel:+90378 501 10 00-01-02-03-22-33 Belge Geçer: +90 378 223 50 42 E-posta: info@bartin.edu.tr Kep Adresi: bartinuniversitesi@hs01.kep.tr

Copyright 2017 Bartın Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı