Esaslar

Bartın Üniversitesi Kurumlar Arası Yatay Geçiş Başvuru Esaslar
Bartın Üniversitesi Kurum İçi Yatay Geçiş Başvuru Esasları
Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esaslar
Lisansüstü Tez Yazım ve Basım Klavuzu
Bartın Üniversitesi Yaz Okulu Uygulama Esasları
Yükseköğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 6569 Sayılı Kanunun Uygulama Esasları
Bartın Üniversitesi İdari Personel İl ve Kurum Dışı Naklen Tayin İşlemleri Hakkındaki Usul ve Esaslar
Bartın Üniversitesi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole Tabi Mali Karar ve İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslar
Bartın Üniversitesi Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödeme Dağıtım Usul ve Esasları
Bartın Üniversitesi Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları
Bartın Üniversitesi Yurtiçi ve Yurtdışı Öğrenci Görevlendirilmelerinde Uyulacak Esaslar
Üniversitemiz Senatosunun Burs Başarı Durumları ile ilgili Kararı
Bartın üniversitesi ERASMUS Öğrenci ve Personel Hareketlilikleri Süreçlerinde Uyulacak Usul ve Esaslar
Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğrencilerine Yardım Fonu Usul ve Esasları
Bartın Üniversitesi Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esasları
3713 Özel Öğrenci Statüsü Esasları
Ek Madde-1 Uyarınca Yatay Geçiş İşlemleri
Yurtdışından Yurtiçine Yatay Geçişler
İkamet İzni Başvuru İşlemleri Hakkında Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Arasında İmzalanan Protokolün Uygulanmasına ilşikin Usul ve Esaslar

Yüzde On'a Girecek Öğrencilerin Tespit Edilmesine Dair Esaslar
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Belirlediği Esaslar
Bartın Üniversitesi Senatosu Tarafından Belirlenen Esaslar

Bartın Üniversitesi Merkez/BARTIN, 74100 Tel:+90378 501 10 00-01-02-03-22-33 Belge Geçer: +90 378 223 50 42 E-posta: info@bartin.edu.tr Kep Adresi: bartinuniversitesi@hs01.kep.tr

Copyright 2017 Bartın Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı