Dilediğiniz yerde ve zamanda öğreniminizi tamamlayın

Zaman ve mekân zorunluluğunu ortadan kaldırarak Üniversitemiz öğretim elemanlarıyla öğrencilerimiz arasındaki sıkı bir bağ oluşturan Bartın Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BUZEM) yeni hedefler koydu.

Yayın Tarihi:16.10.2017

Haberi Paylaş:

Karakter Boyutu:-A+

Okunma Sayısı:960

BUZEM Müdürü Yrd. Doç. Dr. Barış Çukurbaşı ile yapılan röportajda; BUZEM’in mevcut durumu ve geleceğe yönelik hedef ve projelerle ilgili pek çok detayı bulabilirsiniz. 

 

Bartın Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BUZEM) hakkında bilgi verir misiniz?

BUZEM, 05.07.2010 tarihinde kurularak faaliyetlerine başlamıştır. BUZEM, yükseköğrenim görmek isteyen gençler, yoğun iş temposundan dolayı üniversiteye gitme zamanı bulamayan çalışanlar, kişisel gelişimlerine önem verenler ile kariyerini ilerletmek isteyenler için hazırlanmış zaman ve mekândan bağımsız bir eğitim programı sunmayı amaçlamaktadır. BUZEM olarak bir müdür, bir müdür yardımcısı ve 3 akademik personelden oluşan toplam 5 kişilik bir ekip ile hizmet vermekteyiz. Her geçen gün kendimizi geliştirmekte ve Merkezimizi daha iyi bir konuma getirme hususunda azimli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

BUZEM olarak amaçlarımız: Türkiye’nin her şehrinden ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrenimi görmek isteyen kişilere bu öğrenim imkânını sağlamaktır. Ayrıca, günümüzde aranan meslek gruplarını takip edip ilgili bölümlerin açılmasını ve eğitime başlamasını sağlamayı hedeflemekteyiz. Üniversitenin örgün lisans ve lisansüstü programlar dışında eğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar, çalıştaylar düzenleyerek bu tip faaliyetlerin uzaktan da yürütebilmekteyiz. Üniversitemizin kamu sektörü ve özel sektörle, ulusal ve uluslararası iş birliğinin gelişmesine katkıda bulunmak için gayret göstermekteyiz.

BUZEM’in şu anki genel durumu nedir? Kaç bölümde öğrenim sizin aracılığınızla veriliyor?

Öğrencilerimiz BUZEM’de önlisans, lisans ve lisansüstü programlarda öğrenim görmektedirler. Öğrencilerimizin öğrenim gördükleri programlar: Önlisansta Bilgisayar Programcılığı, lisansta Türk Dili ve Edebiyatı ve Sosyoloji, tezsiz yüksek lisansta Yönetim Bilişim Sistemleri, İşletme, Girişimcilik, Orman Mühendisliği ve Orman Endüstri Mühendisliği.

Önlisans ve lisans uzaktan eğitim programlarına öğrenci alımı yapılmamakta, mevcut öğrencilerimizle öğretim devam etmektedir. Tezsiz yüksek lisans programlarına her akademik yılda güz ve bahar dönemlerinde öğrenci alımı yapılmaktadır.

Bunlara ek olarak üniversitemizdeki tüm lisans ve önlisans programlarındaki öğrencilerimiz ortak zorunlu (Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve Yabancı Dil ) dersleri uzaktan eğitim yoluyla almaktadırlar.

Hâlihazırda 5 bin 500’e yakın öğrencimiz ortak zorunlu dersleri uzaktan eğitim yoluyla almaktadır. Bunun yanı sıra tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı 280 öğrencimiz bulunmaktadır. Aralarında Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent hocalarımızın da yer aldığı 61 öğretim elemanı tarafından uzaktan eğitim yoluyla dersler gerçekleştirilmektedir.

BUZEM bünyesinde yer alan bölüm sayısı yeterli mi? Açılması planlanan bölümler nelerdir?

Uzaktan eğitim teknolojileri her geçen gün gelişmekte ve yeni uygulamalar ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla BUZEM olarak çok geniş bir potansiyele sahibiz. Her geçen gün kendimizi ve teknolojik alt yapımızı geliştirerek yeni bölümler ve programlar açmak için çalışmalar yapmaktayız.

Önümüzdeki dönemde Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesindeki bazı anabilim dalları için tezsiz yüksek lisans programlarının açılması, uzaktan eğitimle verilen ortak zorunlu derslere ek olarak Temel Bilgi Teknolojileri I ve Temel Bilgi Teknolojileri II derslerinin de uzaktan eğitim yoluyla verilmesi planlanmaktadır. Bunun yanı sıra uzaktan eğitim ile sertifika programları ve kurslar açmaya yönelik hazırlıklarımız sürmektedir. Ayrıca talep olması halinde Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü’nde mevcut uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programlarına yenilerinin eklenmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Teknolojik gelişmelere bağlı olarak BUZEM’de son olarak yapılan değişiklikler ve ileriki dönemlerde yapılacaklar hakkında ne söyleyeceksiniz?

2017-2018 akademik yılından itibaren uzaktan eğitim yazılım alt yapımızı daha da güçlendirerek ALMS isimli yeni bir sisteme geçiş yaptık. Bu sistem ile dersler uzaktan eğitimle önceki sistemimize göre daha etkili bir şekilde gerçekleştirilmeye başlanmıştır.

BUZEM olarak teknolojik gelişmeleri yakından takip etmekte ve sistem alt yapımızı güçlendirmek için çalışmalar yapmaktayız. Bu doğrultuda öncelikli olarak stüdyomuzu geliştireceğiz. Bunun yanı sıra gerçekleştireceğimiz proje ve ek çalışmalar ile birlikte mekânsal olanaklarımızı en iyi şekilde değerlendirerek BUZEM’e greenbox teknolojisi gibi yeni teknolojileri kullanabileceğimiz bir stüdyo oluşturmayı planlamaktayız.

BUZEM kanalıyla öğrenim alan öğrencilerin sistem hakkındaki düşünceleri nelerdir? Öğrenciler sistemi nasıl kullanmaktadırlar? Önümüzdeki günlerde yapılacak düzenlemeler neler olacak?

Uzaktan eğitim ile üniversitemizde beş farklı bölümde tezsiz yüksek lisans dersleri verilmektedir. Mezun olan ve hâlihazırda derslere devam eden tezsiz yüksek lisans öğrencileri; UZEM öğrenme yönetim sisteminin işleyişi, ders materyallerine (video ve dokümanlar) kolay ulaşım, planlanan canlı derslerle katılım ve öğretim elemanlarıyla iletişime geçme konularında olumlu görüşler bildirmişlerdir. 2017-2018 güz döneminden itibaren uzaktan eğitim sistemi üzerinden ortak dersleri (Türk dili, Yabancı Dil, Atatürk İlke ve İnkılap tarihi) alan öğrenciler ise sisteme kısa sürede adapte olmuşlardır. Ders döneminin ilk haftaları itibariyle, sistemin işleyişi ve adaptasyon döneminde yaşanabilecek sorunlar “öğrenci, öğretim elemanları ve uzaktan eğitim merkezi” işbirliğiyle hızla çözüme kavuşturulmaktadır. Öğrenciler için planlanan UZEM oryantasyon etkinlikleri, hazırlanan öğrenci rehberi ve kullanım kılavuzlarının öğrencilerin sisteme yönelik çekincelerini ve önyargılarını ortadan kaldırdığı görülmektedir. Öğrenciler sistemi tanıdıkça avantajlarını görmeye başladıklarını ve bu dersler sayesinde uzaktan eğitim almaya yönelik önemli bir tecrübe edindiklerini bildirmektedirler.

Uzaktan eğitim sistemine yeni kayıt olan bir öğrenci sistem kullanımı hakkında uzaktan eğitim merkezi internet sitesindeki yardım kılavuzlarını incelemekte ve kolaylıkla adapte olabilmektedir. Sistem, öğrencilerin zorluk çekmeyeceği şekilde farklı modüllerin belli bir bütünlükte ve sadelikte sunulması esas alınarak tasarlanmıştır. Uzaktan eğitim merkezinin gelecek dönemler için planları arasında birinci önceliği; UZEM öğrenme yönetim sistemi ile üniversite öğrenci otomasyon sistemi arasında senkronizasyonun gerçekleştirilmesidir. Bu sayede, öğrencinin üniversiteye kayıt olmasından itibaren öğrenci otomasyon sistemindeki bilgiler (derslere kayıtlanma vb.) uzaktan eğitim öğrenme yönetim sistemine de yansıyacaktır. Bu durumun uzaktan eğitim sisteminin işleyişini ve verimliliğini oldukça hızlandırması beklenmektedir.

BUZEM olarak planladığınız geleceğe yönelik hedefler ve projeler nelerdir?

BUZEM olarak tüm paydaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Gelişen teknolojileri ve yeni öğrenme-öğretme faaliyetlerini dikkate alarak Flipped Classroom (Ters Yüz Edilmiş Sınıf Modeli), artırılmış gerçeklik ve benzeri öğretim teknolojilerinin derslerde kullanılabilmesine ve gerek uzaktan eğitim gerekse yüz yüze öğretim ortamlarında uzaktan eğitim teknolojilerinin doğru ve etkili bir şekilde kullanımının sağlanmasına yönelik çalışmalar, projeler yapılması planlanmaktadır. Bunun yanı sıra geleceğe yönelik diğer hedef ve projelerimiz şu şekildedir:

  • Uzaktan eğitimle ilgili araştırma-geliştirme, uygulama çalışmaları ve yayınlar yapmak.
  • Önlisans, lisans ve lisansüstü eğitiminde e-öğrenme temelli ders ve program açmak, geliştirmek ve üniversitede verilmekte olan dersleri e-öğrenme ile desteklemek.
  • Uzaktan eğitim yoluyla mezuniyet sonrası eğitim programları düzenleyerek mesleki bilgi güncellemesine yardımcı olmak.
  • Teknolojinin sağladığı çoklu ve etkileşimli ortam imkânları ile eğitim-öğretimin başarısını arttırmak.
  • Zaman ve mekân sınırlılığını gidererek bilgiyi topluma yaymak ve yaşam boyu öğrenim ilkesini topluma benimsetmek, ihtiyaç duyulan alanlarda toplumun her kesimine yönelik diploma ve sertifika programları düzenlemek.
  • Kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının eğitim programlarını e-öğrenmeye uyarlamalarına ve uzaktan eğitim sistemleri geliştirmelerine katkıda bulunmak
  • Üniversite ile ulusal ve uluslararası üniversiteler, kurum ve kuruluşlar arasında etkileşim ve yardımlaşmaya katkı sağlamak.
  • Bilgi birikimini ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmak.

Basın-Yayın Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü


Haberin Fotoğrafları


Bartın Üniversitesi Merkez/BARTIN, 74100 Tel:+90378 501 10 00-01-02-03-22-33 Belge Geçer: +90 378 223 50 42 E-posta: info@bartin.edu.tr Kep Adresi: bartinuniversitesi@hs01.kep.tr

Copyright 2017 Bartın Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı