BÜKARMER, iyi bir kariyer için doğru yolu gösteriyor 18.10.2017

Haberin FotoğraflarıOkunma Sayısı : 1024


Haberi Paylaş

Üniversiteyi kazanabilmek için zorlu sınavlardan geçen öğrenciler, iyi bir kariyere sahip olabilmek için doğru adımlar atmak istiyor. Bu doğrultuda kurulan Bartın Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi (BÜKARMER) hem öğrencilere hem de mezunlarına destek oluyor.

Gerçekleştirilen röportajda BÜKARMER Müdürü Yrd. Doç. Dr. Seçil Eda Kartal verdiği cevaplarla genel olarak BÜKARMER’i ve hedeflerini anlattı.

 

Bartın Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi (BÜKARMER) niçin var, genel olarak ne söylemek istersiniz?

Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi (BÜKARMER) ile üniversite öğrencilerinin kariyer planlamalarına destek olmak amaçlanmaktadır. Bu destek olma hali sadece üniversite değil, liseden başlayarak planlanmaktadır. Merkezimiz öğrencilerimizin liseden üniversiteye, üniversiteden çalışma yaşamına uyum sağlayabilmelerine ve mezuniyet sonrasında kendi niteliklerine uygun işlere yerleşmelerine yardımcı olmayı hedeflemektedir.

Merkezin işlevselliğini artırmak, öğrenci ve mezunlarla doğrudan iletişim kurabilmek amacı ile üniversitemizin tüm akademik birimlerinden birer öğretim elemanı Kariyer Temsilcisi olarak belirlenmektedir. Belirlenen Kariyer Temsilcileri görev yaptıkları birimlerde öğrencilerin kariyer gelişimleri konusunda etkin destek hizmeti verme, bilgilendirici seminer, panel ve konferanslar düzenlenmesi konusunda çalışma yapma, öğrencilerin staj/iş taleplerini Merkezin veri tabanına gönderilmek üzere kayda alma gibi görevleri üstlenmektedir.

Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi (BÜKARMER) şu anki durumu hakkında bilgi verir misiniz?

İşlevsellik noktasında yeni yeni girişimlerde bulunan Merkezimizin birçok çalışma ve etkinlik planları bulunmaktadır. Genel olarak;

 • Yurt içinde ve yurt dışında, kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile kariyer danışmanlığı alanında uygulama, araştırma, inceleme yapmak, projeler hazırlamak, yapılmakta olan çalışmalara katılmak ve bu tür çalışmaları desteklemek,
 • Kariyer danışmanlığı alanında ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, seminer, konferans, kongre, sempozyum, eğitim ve benzeri faaliyetler düzenlemek,
 • Üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin kariyer uyumlarını artırmaya dönük çalışmalar planlamak ve uygulamak,
 • Kariyer günleri ve kariyer fuarları düzenlemek ve mezunlar ile işbirliği içerisinde, bu etkinliklere çeşitli kurum ve kuruluşlarda görev yapan Üniversite mezunlarının da katılımlarını sağlamak,
 • Mezunlar ile öğrencileri bir araya getirecek toplantılar düzenlemek, öğrencilerin iş yaşamı ve kariyer seçenekleri hakkında daha fazla bilgi edinmelerine katkı sağlamak,
 • Üniversite mezunlarını istihdam etmek için talepte bulunan veya bulunma potansiyeline sahip olan kurum/kuruluşlar ile Üniversite öğrencileri ve mezunları arasında bağlantılar kurmak ve işe yerleşmeleri konularında destek sağlamak,
 • Yurt içi ve yurt dışı eğitim olanaklarıyla ilgili burs ve staj günleri düzenleyerek öğrencileri bu konularda bilgilendirmek ve yönlendirmek,
 • Hizmetlerin planlaması ve sunulmasında kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapmak,
 • Kariyer danışmanlığı konusunda çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kariyer merkezleri ile iletişim ağı kurmak ve ortak çalışmalar yürütmek,
 • Faaliyet alanlarına yönelik e-dergi, e-broşür, e-bülten ve benzeri yayınlar yapmak,
 • Kariyer planlamasını üniversiteye giriş öncesi, öğrencilik, mezuniyet sonrasını kapsayan ve aday-öğrenci-mezun-çalışan ve aileleri ile diğer paydaşları içerir bir bütünsel yaklaşımla ele alarak belirlenen amaçlar doğrultusunda gerekli diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi (BÜKARMER) öğrencilerimiz için neden önemlidir?

Merkezimiz öncelikle kamu ile özel kurum ve kuruluşlarla işbirliğini geliştirerek üniversite öğrencilerinin staj yapabilecekleri kurum sayısını artırmayı ve öğrencilerin staj yapabilecekleri kurumlarla bağlantılar kurmalarını sağlamayı hedeflemektedir. Ayrıca Bartın Üniversitesi mezunlarına, çalışabilecekleri ulusal ve uluslararası istihdam alanlarını belirlemede ve bu alanlarda kariyer yapma konusunda yardımcı olmak genel değer yargıları arasında yer almaktadır. Bütün bunları yaparken üniversite öğrencilerinin bireysel özelliklerini tanımalarında gerekli olabilecek test ve teknikleri uygulamak, sonuçlarını yorumlamak, öğrencilerin bu doğrultuda kariyer basamakları oluşturmalarına yardımcı olmak gibi görevleri de üstlenmektedir.

Mezun öğrenci bir üniversite için neden önemlidir? Mezun öğrenciler için yapılan ve yapılacak çalışmalar nelerdir?

Mezun öğrenciler üniversitelerin aynası rolünü üstlenmektedir. Üniversitenin eğitim kalitesi arttıkça mezunların başarısı artmaktadır. Mezunların başarısı arttıkça da okulun kalite profili yükselmekte ve okula daha başarılı öğrenciler gelmeye başlamaktadır. Dolayısıyla üniversite ile mezun karşılıklı olarak birbirini beslemekte-desteklemektedir. 

Üniversitemizde aktif hale getirilen Mezun Bilgi Sistemi, mezun olan ve halen öğrenim görmekte olan tüm öğrencilerimizin kayıt olabilecekleri bir sistemdir. Tüm öğrencilerimizin kişisel ve mesleki bilgilerinin tek bir havuzda toplanması ve daha etkili kariyer planlaması yapılması amacını da taşımaktadır.  Mezun Bilgi Sistemine kayıt olan tüm mezunlarımız ve öğrenim gören öğrencilerimiz sistem kullanıcısı olan firmalar ile iletişim kurabilir, CV oluşturabilir, iş ilanlarından kariyer fırsatı edinebilir ve Üniversitemiz ile olan bağını daimi olarak koruyabilir. Böylelikle öğrencilerimizin doğrudan iş olanakları sağlanarak, meslek yaşamlarına daha erken başlamalarına yardımcı olunması amaçlanmaktadır.

Bartın Üniversitesi olarak hedeflenen işveren/firma ve iş gören/öğrenci arasındaki iletişimi mezun bilgi sistemi ara yüzü ile buluşturup, mezun olan öğrencilerimizin hangi firmalarda çalıştığının bilgisini alarak istatistik oluşturmak ve geleceğe yönelik işgücü planlaması yaparak öğretim faaliyetini bu amaç doğrultusunda sürdürmektir.

BÜKARMER’de ileriki dönemlerde yapılacaklar hakkında ne söyleyeceksiniz?

Merkezimizin en temel amaçlarından biri, üniversite adaylarına ilgi ve yeteneklerini tanıtıp nitelikleriyle uyumlu lisans programları hakkında bilgiler vererek üniversitenin tercih edilebilirliğini artırmaktır. Ayrıca Merkezin belirli amaçlar doğrultusunda internet sayfaları ve portallar oluşturmak, kamu ile özel kurum ve kuruluşlara iş gezileri düzenlemek, merkezin amacı ile ilgili yarışmalar düzenlemek ve ödüller vermek, öğrenciler - mezunlar ve personelin kariyer planlama ve gelişimine katkı sağlamak için ulusal ve uluslararası projeler yapmak veya proje ortağı olmak, üniversite öğrencileri, personeli ve ailelerine yönelik internet üzerinden kariyer danışmalık hizmeti sunmak uzun vadeli planlarımız arasında yer almaktadır.

Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi (BÜKARMER) olarak planladığınız geleceğe yönelik hedefler ve projeler nelerdir?

Bartın Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile işbirliği içinde Üniversitenin öğrencilerine ve mezunlarına, mesleki yeterliklerini artırmalarına ve alanlarındaki yeni gelişmeleri takip etmelerine yönelik eğitimler vermek, üniversitenin ilgili birimlerinin ve tüm akademik programlarının işbirliğiyle kariyer danışmanlığı alanında araştırmalar yapmak, özgeçmiş oluşturma, iş arama, iş görüşmesi gibi konularda öğrencilere ve mezunlara dönük teknik bilgilendirme yapmak merkezimizin hedefleri arasında yer almaktadır.

Ayrıca mezun öğrencilerimize yönelik aidiyet hissini arttırmak, kampüs girişlerini kolaylaştırmak, üniversiteyle bağlarını sürdürmek amacıyla Mezun Kartı hazırlanması düşünülmektedir. Mezunlar Günü etkinlikleri yapılarak; iletişimi güçlendirmek, kurum kültürünü geliştirmek, öğrenci gelişimine katkıda bulunmak, hem mezun hem de aktif öğrenciler için artı değer yaratmak ve en önemlisi dayanışmayı artırmak merkezimizin hedefleri arasında yer almaktadır.

Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü

 

 

Haberin Fotoğrafları


Bartın Üniversitesi Merkez/BARTIN, 74100 Tel:+90378 501 10 00-01-02-03-22-33 Belge Geçer: +90 378 223 50 42 E-posta: info@bartin.edu.tr Kep Adresi: bartinuniversitesi@hs01.kep.tr

Copyright 2017 Bartın Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı