Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2017-2018 Akademik Yılı Güz Dönemi Lisansüstü Giriş Sınavı Sonuçları

DOKTORA PROGRAMI

Eğitim Programları ve Öğretim Doktora Programı (BEÜ ile Ortak)


TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans Programı (II.Ö)Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans Programı (N.Ö)


Eğitim Programları ve Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programı


Fen Bilgisi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı


Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı


İlköğretim Matematik Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı (AİBÜ ile Ortak)


Sınıf Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

Eğitim Programları ve Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı


Sınıf Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı


Kesin kayıt için gerekli Belgeler
1.      Online Başvuru Formu,
2.      Yüksek Lisans Başvuru Programına başvuranlar için Lisans, Doktora Programına başvuranlar için Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesinin aslı ve fotokopisi,
3.    Yüksek Lisans Başvuru Programına başvuranlar için Lisans, Doktora Programına başvuranlar için Lisans ve Yüksek Lisans Not Durum Belgesinin (Transkript) aslı ve fotokopisi,
4.      ALES sonuç belgesi(Son 3 yıl içinde alınan puanlar geçerlidir, Tezsiz Yüksek Lisans için gerek yoktur),
5.      YDS, ÜDS, KPDS, YÖKDİL veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen benzer sınavların sonuç belgesi (Doktorada zorunlu, Tezli yüksek lisansta dil puanı düşük olsa bile dikkate alınır, Doktora programı için yabancı dil sınavından son 5 yıl içerisinde alınan puanlar geçerlidir),
6.      Nüfus cüzdanı ve fotokopisi,
7.      3 adet vesikalık fotoğraf (4,5x6 cm, son altı ay içinde çekilmiş),
8.      2 adet mektup zarfı ve 10 TL ( posta pulu kargo ücreti),
9.      Erkek öğrencilerin askerlik sevk tehirleri yapılmak üzere Askerlik Durum Belgesinin aslı (son üç ayda alınmış olmalı),
10.   Başvuru bilgilerinin yanlış beyan edilmesi halinde öğrenciler sınavı kazanmış olsalar bile kesin kayıt hakkından yararlanamayacaklardır.
11.   Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Tezli II. Öğretim Programına yerleşen öğrencilerin kesin kayıt öncesinde dönemlik eğitim ücret bedelini (1500 TL) TC kimlik numaraları ile  Ziraat Bankası ATM lerinden yatırmış olmaları gerekmektedir. 
 
-Kesin Kayıt evraklarının asılları ile beraber fotokopilerinin de getirilmesi gerekmektedir.
-Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, 17-24 Temmuz 2017 tarihleri arasında şahsen, eksiksiz belgeleriyle kayıt yaptırmaları gerekmektedir.
Eğitim Bilimleri  Enstitüsü Tel: [(0 378) 223 54 95-96]

Bartın Üniversitesi Merkez/BARTIN, 74100 Tel:+90378 501 10 00-01-02-03-22-33 Belge Geçer: +90 378 223 50 42 E-posta: info@bartin.edu.tr Kep Adresi: bartinuniversitesi@hs01.kep.tr

Copyright 2017 Bartın Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı